ModellerBox

Firmaet er etableret i 2011 af Thomas Holst Madsen og har siden beskæftiget sig med produktudvikling inden for både B2B og B2C segmenterne. Fra starten har ModellerBox samarbejdet med både større og mindre virksomheder inden for meget forskellige områder. ModellerBox har derfor en stor erfaring og viden, hvilket gør det muligt at indgå samarbejder på netop det niveau, som der er behov for.

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende snak om hvordan ModellerBox kan indgå som samarbejdspartner i dit projekt.

Design

Design er et begreb som med tiden er blevet mere og mere omfangsrigt, men overordnet set er design to ting:

Formgivning som indbefatter bl.a. æstetik og konstruktion samt en metode til udvikling af f.eks. produkter, services, produktion og forretning.

 

Generelt skal design betragtes som en værdiforøgelse, som har sin største gennemslagskraft jo tidligere og i jo højere grad det inddrages i udviklingsprocessen.

Ud over det æstetiske, som er en væsentlig parameter, giver designprocessen vidtstrakte muligheder for at optimere et produkt særligt i forhold til produktion og den fremadrettede udvikling.

 

 

I et samarbejde med ModellerBox har I mulighed for at inddrage design på netop det niveau og tidspunkt, der passer ind i jeres udviklingsproces.

Samtidig er ModellerBox en meget fleksibel og netværksskabende partner i kraft af et bredt felt af samarbejdspartnere indenfor stort set alle fagområder.

Produktudvikling og samarbejde

At udvikle et produkt kræver samarbejde. Det er ikke muligt at udvikle et produkt fra bunden, producere, markedsføre og sælge det ene mand og heldigvis for det. For samarbejde med andre perspektivere og styrker processen, særligt i forhold til den konkurrence som man på et tidspunkt skal stå over for på markedet. Produktudvikling er teamwork.

 

Hvordan et team skal sammensættes afgøres selvfølgelig til dels af opgaven, men det springende punkt vil altid være, at teamets medlemmer er i stand til at udfordre hinanden. En god måde at sikre det på er at invitere samarbejdspartnere udefra, som i kraft af faglighed og erfaring ser problemstillingerne i et andet lys. En ekstern samarbejdspartner er ikke ”indblandet” af en bestemt kultur eller af den sædvanlige fremgangsmåde.

 

Det er berigende, udfordrende og en styrke at invitere eksterne indenfor og spørgsmålet er så, om man tør tage den opgave op eller om man tør lade være?

Filosofi

Måden hvorpå man ser et problem og dets mulige løsninger er afgørende. Der er ikke som udgangspunkt rigtige eller forkerte løsninger, men derimod muligheder, som alle har hver sit potentiale..

 

ModellerBox arbejder netop med denne tankegang, hvorfor en opgaves mange muligheder defineres som et løsningsfelt.

Ved at udforske feltet af mulige løsninger får man samtidig udvidet problemets potentiale. Opgaven bliver på den måde mere transparent og flere løsninger kan bringes i spil kombineret med at produktet får en højere værdi.

 

Begrænsningerne for løsningsfeltet er en kombination af bl.a. konkurrencen på markedet, lovgivning, tilgængelig viden og produktionsforhold. Dvs. ved at definere løsningsfeltets og dets grænser defineres samtidig en kravspecifikation. Ydermere vil man som virksomhed blive bevidst om, hvor der med fordel skal investeres i f.eks. ny teknologi, nye produktionsmetoder, vidensmedarbejdere, markedsføring og salgsnetværk.

Innovation

ModellerBox har et bredt netværk inden for innovation og produktudvikling, som spænder over designpsykologi, virksomhedsudvikling, salg/eksport, prototypeudvikling til produktion.

 

ModellerBox samarbejder med Grænseland

I samarbejdet mellem Grænseland og ModellerBox får jeres virksomhed mulighed for, fra starten, at inddrage flere aspekter i produktudviklingen såsom at udvikle produkter og services, sælge, markedsføre og opdrive nye markeder, producere og levere til kunderne etc.

 

Se mere om samarbejdet på:  graenseland.com eller kontakt ModellerBox og få en snak om jeres muligheder.

Helhed og succes

Ved gennemløb af innovationsmodellen herunder får jeres virksomhed de bedste forudsætninger for at bringe de bedste idéer sikkert og bæredygtigt frem til markedet.

Samtidig er det en dynamisk metode som giver overblik over flere samtidige projekter.

 

ModellerBox

Thomas Holst Madsen

 

t: +45 2295 4130

e: thomas@modellerbox.dk

f: www.facebook.com/ModellerBox